ABC Twente helpt jongeren met een (eerste) psychose om snel de draad in het eigen leven weer op te pakken. Het specialistische centrum is er voor jongeren tot 28 jaar met een psychotische stoornis. ABC Twente is gericht op herstel, het bestrijden van klachten en het weer oppakken van het dagelijks leven.

Het is belangrijk hulp te zoeken bij vermoeden van een (eerste) psychose. Via de huisarts kan een verwijzing naar ABC Twente worden gedaan. Direct contact is natuurlijk ook mogelijk via:

Telefoon: 053-475 5314

Mail: abctwente@mediant.nl

Je komt bij ABC Twente via een doorverwijzing van de huisarts of een psychiater.

Graag willen we u als verwijzer ondersteunen met zoveel mogelijk informatie.

Natuurlijk kunt u ook ons team bellen via tel.: 053-475 53 14.

In de behandeling is er veel aandacht voor het dagelijks functioneren van de jongere in werk, opleiding en vrijetijdsbesteding (rehabilitatie). Uitgangspunt is de multidisciplinaire richtlijn schizofrenie. De behandeling wordt bij voorkeur vanuit huis gevolgd en kan bestaan uit gesprekken, medicatie en therapie.

Het Systematisch Rehabilitatie gericht Handelen (SRH) is de leidraad in de samenwerking met de jongeren. De SRH richt zich op de kwaliteit van leven, op het persoonlijk en sociale herstel, gaat uit van de krachten en de wensen van jongeren, waarbij het hebben van eigen regie belangrijk is.

Sommige mensen hebben af en toe last van vreemde ervaringen of belevingen. Bijvoorbeeld een keer vreemde gedachten hebben, signalen in de omgeving vallen meer op dan normaal. 

  • Screening en diagnostiek
  • Voorlichting en consultatie
  • Behandeling gericht op het verminderen van risico.

Heb je het gevoel een psychose of een psychotische stoornis te hebben of te hebben gehad en wil je weten hoe andere jongeren dit ervaren hebben of wil je er met anderen over chatten? 

Bij ABC Twente worden familie en naasten vanaf het begin betrokken. Twee keer per jaar geven we psycho educatie aan naastbetrokkenen. Hier geven we uitleg over wat een psychose is en hoe een psychose verloopt.