Bij ABC Twente worden familie en naasten waar mogelijk vanaf het begin betrokken. Twee tot drie keer per jaar worden worden bijeenkomsten georganiseerd waarbij we uitleg geven over wat een psychose is en hoe een psychose verloopt (psycho educatie). Sinds begin 2016 heeft ABC Twente ook een eigen familie ervaringscoach.

Deze familie ervaringscoach is onderdeel van het team en is ondersteunend voor familie en naasten die geconfronteerd worden met een psychisch ziek familielid.

Daarnaast hebben twee ouders van kinderen met een psychose een lotgenotencafé opgezet. Iedere laatste vrijdag van de maand is het café geopend van 17.00- 20.00 uur. Iedereen kan binnenlopen.


lotgenotencafe