Het Systematisch Rehabilitatie gericht Handelen (SRH) is de leidraad in de samenwerking met de jongeren. De SRH richt zich op de kwaliteit van leven, op het persoonlijk en sociale herstel, gaat uit van de krachten en de wensen van jongeren, waarbij het hebben van eigen regie belangrijk is.

Leren en werken hebben daarbij een extra accent.