In de behandeling is er veel aandacht voor het dagelijks functioneren van de jongere in werk, opleiding en vrijetijdsbesteding (rehabilitatie). Uitgangspunt is de multidisciplinaire richtlijn schizofrenie. De behandeling wordt bij voorkeur vanuit huis gevolgd en kan bestaan uit gesprekken, medicatie en therapie.

Ook activiteiten (individueel of in een groep) kunnen er deel van uitmaken. Een tijdelijke opname bij ABC Twente behoort ook tot de mogelijkheden. Wanneer er sprake is van een verslaving of andere bijkomende problematiek, maakt dit uitdrukkelijk deel uit van de behandeling. ABC Twente streeft naar het behouden van en herstel van deelname aan de samenleving van de jongeren via opleiding, werk, wonen en sociale contacten.